19-06-2017: Δελτίο τύπου για τη ΣΟΧ2/2017

Για να δείτε το δελτίο τύπου για τη ΣΟΧ2/2017 παρακαλώ πατήστε εδώ