13-12-2016: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης πραγματοποιεί εκδήλωση την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016  για την παρουσίαση του Έργου «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ», στο ξενοδοχείο  Electra Palace, (Ναυάρχου Νικοδήμου18-20, Πλάκα- Αθήνα). Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος HOME/2015/AG/EMAS/0009-ISFB  που σχετίζεται με την στελεχιακή/διοικητική ενδυνάμωση της Υπηρεσίας. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης είναι αφιερωμένο στην αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών υποδοχής και στην συγκριτική αντιπαραβολή τους με το διεθνές παράδειγμα ενώ, το δεύτερο μέρος στην έννοια της ενδυνάμωσης η οποία και εξετάζεται τόσο ως  ενδυνάμωση των επαγγελματιών στο πεδίο όσο και ως  ενδυνάμωση των ωφελουμένων. Προσέλευση 9.30-10.00 π.μ. Διάρκεια εκδήλωσης 9.30 π.μ.-17.30μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

Posters ΥΠΥΤ για την εκδήλωση.      1

Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.