24-11-2015: Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                               «Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών»

                                                         25 Νοεμβρίου 2015

 

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής σήμερα, δεκαπέντε χρόνια μετά την θεσμική αναγνώριση του φαινομένου της έμφυλης βίας και αναγνώρισης της αναγκαιότητας εξάλειψής του,  στρέφει το βλέμμα στις πλέον ευάλωτες γυναίκες , σε όσες εντοπίζονται να διαβαίνουν τις πύλες των δομών της ΥΠΥ ή δομών άλλων υπηρεσιών , σε εκείνες που στο κατώφλι της απελπισίας τους είναι έτοιμες να πιστέψουν τον οποιονδήποτε κατά τα φαινόμενα  καθοδηγητή που τους υποδεικνύει μια υποτιθέμενα προστατευμένη ζωή. Στην ανάγκη τους για μια προστατευμένη ζωή, αυτές, οι πλέον τρωτές, οι πλέον παροπλισμένες στερούνται του βασικότερου προνομίου που μπορεί να έχει άνθρωπος σε μία δύσκολη στιγμή: του καθαρού κριτηρίου.

Δίχως ψυχραιμία, δίχως κριτήρια, δίχως καθαρή εικόνα της πραγματικότητας, οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί να γίνει άθυρμα στα χέρια επιτηδείων. Η πλήρης, ανεμπόδιστη, διεξοδική ενημέρωση που προσφέρεται στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Κινητές Μονάδες)  συνιστά αναντίρρητα ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της χειραφέτησης και της ενδυνάμωσης αυτών των δυνητικών θυμάτων εκμετάλλευσης. Απέναντι στην οργανωμένη εξαπάτηση, στα κυκλώματα των διακινητών- εκμεταλλευτών, μια μέρα σαν την σημερινή, καλούμαστε όλοι ανεξαρτήτως θεσμικού  ή άλλου ρόλου να σταθούμε και να δώσουμε το στίγμα μας προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της συνενοχής, που συχνά προσλαμβάνει την μορφή του εφησυχασμού και της σιωπής.

Κάθε μορφή εκμετάλλευσης, κάθε μορφή βίας συνιστά  μια υπενθύμιση του ατελούς πολιτιστικού παραδείγματος εντός του οποίου διαβιούμε. Κι είναι απέναντι σε αυτό, το κυρίαρχο πολιτιστικό παράδειγμα που δεν αρκεί να στεκόμαστε  κριτικά εξ’ αποστάσεως,  αλλά καλούμαστε να εκφραστούμε, να  υπερασπιστούμε δημόσια τα αξιακά μας δεδομένα, να θέσουμε τα όριά μας, να τοποθετήσουμε ορατά τις γραμμές μας έναντι προπολιτισμικών φαινομένων όπως η έμφυλη, η σωματική, η λεκτική, η ενδοοικογενειακή  βία.

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, σήμερα υπογραμμίζει την αδήριτη αναγκαιότητα πολυτομεακών συνεργασιών και συνεργειών προκειμένου να οικοδομηθεί ένα αξιόπιστο  πλαίσιο πρόληψης και προστασίας για τα θύματα κάθε μορφής βίας, για την ουσιαστική υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την χειραφέτηση και ενίσχυση των υποψηφίων θυμάτων  για τα οποία ο κύκλος της βίας και της εκμετάλλευσης είναι δυνατό να κλείσει οριστικά προτού  προλάβει ν’ ανοίξει.  Για όλες αυτές τις γυναίκες στις οποίες χρωστάμε μια υπόσχεση ευτυχίας, συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε τρόπους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της ευαλωτότητας και να εργαζόμαστε συστηματικά για την εγκαθίδρυση μιας σταθερής, συστημικής αντίληψης ασφάλειας και προστασίας.


Posters ΥΠΥ για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 1, 2, 3, 4