16-01-2014: Συνάντηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κ. Παναγιώτη Νίκα με τον Εκτελεστικό διευθυντή του EASO Dr Robert K. Visser


Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

"Συνάντηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κ. Παναγιώτη Νίκα με τον Εκτελεστικό διευθυντή του EASO Dr Robert K. Visser"

Στις 14 Ιανουαρίου 2014, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ( EASO ) με επικεφαλής τον Εκτελεστικό διευθυντή Δρ. Robert K. Visser επισκέφθηκε την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με τον Διευθυντή της Υ.Π.Υ. κ. Παναγιώτη Νίκα.

Κατά την συνάντηση τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες που έχει η Υ.Π.Υ. αναφορικά με τη διαχείριση μικτών μεταναστευτικών ροών, αλλά και την υποδοχή – φιλοξενία αιτούντων ασύλου και ασυνόδευτων ανηλίκων εντός του 2014.

Παράλληλα, ο διευθυντής της Υ.Π.Υ. κ. Νίκας αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης των υπαλλήλων της υπηρεσίας καθώς και την συνέχιση μεταφοράς και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, επιβεβαίωσε την δέσμευση της Υ.Π.Υ. να συνεχίσει την συνεργασία με το EASO στους τομείς αυτούς.

Ο Dr. Visser μεταξύ άλλων εξέφρασε την ικανοποίησή του στον Διευθυντή της Υ.Π.Υ. σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν οι Ελληνικές αρμόδιες Αρχές και ειδικά η Υ.Π.Υ. στον τομέα της πρώτης υποδοχής και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) στο Φυλάκιο Έβρου αλλά και στις κινητές μονάδες, για τις οποίες έγινε ξεχωριστή παρουσίαση. Επίσης, αναφέρθηκε στο ζήτημα της μέριμνας για τους αιτούντες άσυλο και τους ασυνόδευτους ανηλίκους μέσω της φιλοξενίας τους σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Στα πλαίσια αυτά χαιρέτησε το γεγονός ότι η ΥΠΥ ανέλαβε πρόσφατα σχετική αρμοδιότητα και δήλωσε την διαθεσιμότητα του EASO για παροχή υποστήριξης και σε αυτόν τον τομέα.