07-09-2015: ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής απέστειλε αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση, ύψους 9.573.000 ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που αναδύθηκαν με τη διόγκωση των μικτών μεταναστευτικών ροών οι οποίες συνεχίζουν να παρουσιάζουν αύξηση στα Ανατολικά σύνορα της χώρας τους τελευταίους μήνες. 

Η ικανοποίηση του αναφερόμενου αιτήματος αναμένεται να ενισχύσει τη λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στη Λέσβο, τη λειτουργία των Κινητών Μονάδων στη Σάμο, στη Λέσβο και στην Κω, καθώς επίσης και του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο του Έβρου.

Επιπροσθέτως, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή επιτροπή είναι καθοριστικής σημασίας για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής στην Αττική καθώς και για την ανάπτυξη νέας επιχειρησιακής μονάδας στο νησί της Χίου. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτή η επιτακτική ανάγκη πλαισίωσης και υποστήριξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, που αποστολή της είναι η αποτελεσματική διαχείριση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών σε συνθήκες σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς και σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας.