30-06-2015: Ολοκλήρωση εκπαίδευσης προσωπικού της ΥΠΥ στην θεματική ενότητα: «Εκπαίδευση στον Εντοπισμό και στη Διαχείριση Περιπτώσεων Εμπορίας Παιδιών και στην προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων»

Στις 24.6.15 ολοκληρώθηκε με επιτυχία στους χώρους της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής  η εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στην θεματική ενότητα: «Εκπαίδευση στον Εντοπισμό και στη Διαχείριση Περιπτώσεων Εμπορίας Παιδιών και στην προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων» . Φορέας διοργάνωσης του εκπαιδευτικού κύκλου είναι το Νοτιοανατολικό δίχτυ Προστασίας (πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ελληνοτουρκικά σύνορα- SESN).

Στο πλαίσιο ανάλυσης της αναφερόμενης θεματικής ενότητας, οι εισηγητές απέδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα  ακόλουθα ζητήματα:

-         Νομικό πλαίσιο και Ασυνόδευτοι Ανήλικοι

-         Δικαιώματα Παιδιών

-         Εμπορία Ανθρώπων

-         Εμπορία Ανηλίκων

-         Προβλήματα υγείας σε θύματα εμπορίας ανθρώπων

-         Αναγνώριση της ανηλικότητας

-         Διαδικασία εντοπισμού ανήλικων θυμάτων σωματεμπορίας

-         Συνέντευξη με ανηλίκους

συμμετοχή της Υ.Π.Υ. στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία καταδεικνύει την αναγνώριση της σημασίας της συνεχούς εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε ζητήματα που σχετίζονται με την διαχείριση μικτών μεταναστευτικών ροών, πολλώ δε μάλλον με το ευαίσθητο θέμα των Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Με πίστη στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, η ΥΠΥ ευχαριστεί τους εισηγητές και την οργανωτική αρχή του Νοτιανατολικού Δικτύου Προστασίας για την συνεισφορά τους και τη συμβολή τους στην γνωσιακή ενίσχυση του προσωπικού.