22-12-2014: ΔΩΡΕΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής πραγματοποίησε δωρεά μιας βιβλιοθήκης στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Έβρου προκειμένου να εμπλουτιστεί το αναγνωστήριο στο χώρο ψυχαγωγίας του Κέντρου και  να ενθαρρυνθεί η πρακτική της ανάγνωσης, αλλά και της δημιουργικής απασχόλησης στους προσωρινά διαμένοντες.

 

Με την ευκαιρία της δωρεάς, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ευχαριστεί θερμά το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για τη συνεπή στήριξη καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας της, την εποικοδομητική συνεργασία και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.