03-12-2014: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΥ ΤΟΥ ΓΕΝ.ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΗΠΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, κ.SANDERS

                                                                                                  

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                          

Επίσκεψη του Γενικού Προξένου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Robert P. Sanders,στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, κ. Robert  P. Sanders, επισκέφθηκε σήμερα τα γραφεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κ. Παναγιώτη Νίκα. Συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την δράση και τον σχεδιασμό της Υπηρεσίας, αλλά και ζητήματα που άπτονται ευρύτερα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο  Διευθυντής της ΥΠΥ κ. Νίκας ανέπτυξε τη σημασία της αξιόπιστης εφαρμογής όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών πρώτης υποδοχής παράνομα εισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών και εστίασε στις αξιοπρεπείς συνθήκες φιλοξενίας των μεταναστών ενώ έδωσε έμφαση στα ζητήματα αντιμετώπισης της ευαλωτότητας και κυρίως της κατηγορίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Επεσήμανε δε ότι η ΥΠΥ έχει και θεσμικά τη δυνατότητα φιλοξενίας ευάλωτων ατόμων, σε δεύτερο επίπεδο, και ήδη έχει δρομολογήσει τη λειτουργία δομών ανοιχτής φιλοξενίας για αιτούντες ασύλου και ευάλωτες ομάδες.

Τέλος επισημάνθηκαν οι δυνατότητες αλλά και οι προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής σε ό,τι αφορά τη δημιουργία σύγχρονων και αξιόπιστων δομών σε μια χώρα-κόμβο της διεθνικής μετανάστευσης όπως είναι η Ελλάδα, καθ'όσον οι μικτές μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται σταθερά αυξημένες.

ΦΩΤΟ 1