05-12-2013: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής


Αθήνα, 05/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.) είναι αυτοτελής υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Της Υ.Π.Υ. προΐσταται Διευθυντής, θέση που κατέχει ο κ. Παναγιώτης Νίκας, δικηγόρος.

Σύμφωνα με το Νόμο 3907/2011, η Υ.Π.Υ. έχει ως αρμοδιότητα τη διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης εισόδου ή παραμονής στην Ελλάδα για ένα διάστημα μέχρι 25 ημέρες. Στο χρονικό αυτό διάστημα εξακριβώνεται η ταυτότητα κι η ιθαγένειά τους, καταγράφονται, τους παρέχεται ιατρικός έλεγχος και ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς και ρουχισμός και είδη πρώτης ανάγκης. Επιπλέον, ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για όσο διάστημα φιλοξενούνται στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής, καθώς και τις προϋποθέσεις για τυχόν υπαγωγή τους σε καθεστώς διεθνούς προστασίας. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις ευάλωτες ομάδες, ιδίως για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Τόσο η φιλοξενία των αλλοδαπών στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής, όσο κι η υπαγωγή τους στις διαδικασίες Π.Υ., διεκπεραιώνονται με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους.

Μέχρι στιγμής λειτουργεί ένα Κ.Ε.Π.Υ. στο Φυλάκιο Έβρου και δύο κινητές Μονάδες που καλύπτουν τη Σάμο και τη Λέσβο, στην οποία κατασκευάζεται Κ.Ε.Π.Υ. που θα λειτουργήσει τους επόμενους μήνες, καθώς επίσης και στην Αττική.

Με το Νόμο 4172/2013, παραχωρείται η αρμοδιότητα στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής να ιδρύει και να διατηρεί ανοιχτές δομές φιλοξενίας τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για όσους παράνομα εισερχομένους υπηκόους τρίτων χωρών ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με το κλιμάκιο Τύπου, του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.