17-09-2014: ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ"


ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Παρουσίαση του Έργου " Ενίσχυση των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής "

 

Τη Δευτέρα, 15/09/2014, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,πραγματοποίησε εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης του έργου για την ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής. Η εν λόγω δράση συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, εντάσσεται στις κατεπείγουσες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και στοχεύει στις περιοχές που βρίσκονται υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε εκπροσωπώντας τον κ. Υπουργό ΔΤΠΠ ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κύριος Αθανάσιος Ανδρεουλάκος , ενώ έκαναν παρουσίαση ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, κύριος Παναγιώτης Νίκας, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης,  ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, κύριος Γιώργος Τσαρμπόπουλος, ο  επικεφαλής του γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, κύριος Δανιήλ Εσδράς, ο ομότιμος πρόεδρος του Migration Policy Institute, κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου κι εκπρόσωποι από τη Ιατρική Παρέμβαση και τους Γιατρούς του Κόσμου, που δραστηριοποιούνται στις κινητές μονάδες της Σάμου και της Λέσβου