21-07-2014: Πέτρος Στεφανής, "Στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών της Λέσβου η Επίτροπος Μάλμστρομ", ΤΑ ΝΕΑ, 21.7.14

Πέτρος Στεφανής, "Στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών της Λέσβου η Επίτροπος Μάλμστρομ", ΤΑ ΝΕΑ, 21.7.14