19-02-2014: "Ο Νίκας νίκησε την Μάλμστρομ- την συνήθως αρνητική Επίτροπο", Crimesonair.gr, 19.2.14

"Ο Νίκας νίκησε την Μάλμστρομ- την συνήθως αρνητική Επίτροπο", Crimesonair.gr, 19.2.14