20-12-2013: Γιάννης Παπαδόπουλος, "Απρόσμενη φιλία στο ταξίδι για τη Δύση", εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 20.12.13, σελ. 17

 Γιάννης Παπαδόπουλος, "Απρόσμενη φιλία στο ταξίδι για τη Δύση", εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 20.12.13, σελ. 17