01-02-2015: Άρης Χατζηγεωργίου, "Ρίχνει το φράχτη, υψώνει τείχη...Τασία Χριστοδουλοπούλου, Η Αρχιτεκτόνισσα της Νέας Μεταναστευτικής Πολιτικής", εφημ. Ελ. Τύπος, 1-2-15

Άρης Χατζηγεωργίου, "Ρίχνει το φράχτη, υψώνει τείχη...Τασία Χριστοδουλοπούλου, Η Αρχιτεκτόνισσα της Νέας Μεταναστευτικής Πολιτικής", εφημ. Ελ. Τύπος, 1-2-15, σελ. 22