30-01-2015: Τασία Χριστοδουλοπούλου για την Μεταναστευτική Πολιτική: Θα τηρηθούν πρώτη φορά όλες οι νόμιμες διαδικασίες, εφημ. Η ΑΥΓΗ, 20.1.15

Η Τασία Χριστοδουλοπούλού για την Μεταναστευτική Πολιτική, "Θα τηρηθούν πρώτη φορά όλες οι νόμιμες διαδικασίες", εφημ. Η ΑΥΓΗ,30.1.15