12-05-2015: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΥΝΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής πλυντικών υπηρεσιών στο ΚΕΠΥ Λέσβου. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 26/2015 ΕΔΩ.