11-05-2015: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών στο ΚΕΠΥ Λέσβου. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 27/2015, ΕΔΩ.