08-05-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ" ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την "Ασφάλεια και φύλαξη προσωπικού, φιλοξενούμενων και εγκαταστάσεων του ΚΕΠΥ Φυλακίου". Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 18/2015 ΚΑΔ/ΦΕΚ 44036, ΕΔΩ.