08-05-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ X-RAY

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου χειραποσκευών X-RAY , με αυτόματο σύστημα εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων και ΤΙΡ. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 22/2015, ΕΔΩ.