08-05-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο ανιχνευτών μετάλλων όπλων "garrets" χειρός για το ΚΕΠΥ Λέσβου. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 21/2015, ΕΔΩ.