06-02-2015: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 8/2015

Περίληψη της Νο 8 /2015 Προκήρυξης του  Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, επί της οδού Λ.Συγγρού 83
Για να δείτε την Περίληψη, πατήστε εδώ