30-01-2015: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 5/15 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Απόφαση Διαπραγμάτευσης 5/15 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,προϋπολογισθείσας αξίας 24.000,00 ευρώ για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.