28-01-2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 49/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

         Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με την Διακήρυξη 49/2014 που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών για α) ενδύματα β) υπόδηση γ)πετσέτες-σεντόνια δ)στρώματα –μαξιλάρια  εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών  του ΚΕ.Π.Υ Φυλακίου Ορεστιάδας.Το πλήρες κείμενο βρίσκεται εδώ