24-12-2014: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ

Προκήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Γραφικής Ύλης-Φωτοαντιγραφικού χαρτιού-Αναλώσιμων φωτοαντιγραφικών για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Φυλακίου Ορεστιάδας,Π.Ε. Έβρου.
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης Νο 51/2014,πατήστε ΕΔΩ.