24-12-2014: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Περίληψη της Νο 50/2014 Προκήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης Νο 50 Εδώ