03-12-2014: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΜΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΜΟΡΙΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης Νο.24/2014 με Α.Π.ΕΟΧ2/6469 ΕΔΩ