03-12-2014: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 24/2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΜΟΡΙΑΣ,ΤΗΣ ΥΠΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ,ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΜΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ,ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
ΜΠΟΡΕΙΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 24/2014 ΜΕ αρ. πρ. ΕΟΧ2/6469,ΕΔΩ.