09-12-2014: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο. 43-2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο. 43-2014.
Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο εδώ.