05-12-2014: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΚΕ.ΠΥ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΚΕ.ΠΥ. ΦΥΛΑΚΙΟ
Για να δείτε το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού, πατήστε εδώ