01-12-2014: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ.43/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.ΠΥ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 
(ΑΔΑΜ:14PROC002440759) - Περίληψη: (ΑΔΑ:751ΣΙ-ΕΣ0 )
Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης νο.43 εδώ