14-11-2014: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΥ

Δημοσιεύεται η προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ στα ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Έβρου και Λέσβου - ΑΔΑ: 6ΡΞΝΙ-Θ2Π. 
Για το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.