11-11-2014: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Υ.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
για την αναβάθμιση του συστήματος πυρασφάλειας του κτιρίου της 
Κ.Υ. της Υ.Π.Υ. και λήψη Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.