31-10-2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2014

Ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και η μετάθεση της ημέρας αξιολόγισης προσφορών αντί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2014 στην Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014, τις ίδιες ώρες.
Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.