30-10-2014: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 4Χ4

Διακήρυξη 37/2014 - Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ενός (1) οχήματος τύπου 4Χ4 μέχρι 1.400 κ.εκ. από την Υ.Π.Υ.
Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ