26-07-2019: Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της ΥΠΥΤ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ 66ΦΩ465ΧΘΕ_ΖΝΑ) 

Για  το αρχείο πατήστε εδώ