21-05-2019: Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για τις «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, μέσω χερσαίων και ακτοπλοϊκών μέσων μεταφοράς»  με κωδικό ΟΠΣ 5030480 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
ΑΔΑ:ΩΥ3Η465ΧΘΕ-ΦΡΞ

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ .