28-03-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση έκτασης στη νήσο Χίο για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα για τη μετεγκατάσταση του υπάρχοντος κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ ΧΙΟΥ) σε νέα θέση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση έκτασης στη νήσο Χίο
για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
συγκεκριμένα για τη μετεγκατάσταση του υπάρχοντος κέντρου υποδοχής και
ταυτοποίησης (ΚΥΤ ΧΙΟΥ) σε νέα θέση. ΑΔΑ:( 67ΜΛ465ΧΘΕ-6Γ1).
Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.