22-11-2018: Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις Yπηκόων Tρίτων Χωρών (ΥΤΧ) & παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Για να δείτε την διακήρυξη 07/2018 με τίτλο "Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα" του Ε.Π.  Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 πατήστε εδώ