12-09-2018: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 63492,1 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την Απόφαση Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τη διακήρυξη 04/2018 και με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ #63492,1# της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης παρακαλώ πατήστε εδώ