10-08-2018: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών» Αρ. Διακήρυξης: 03/2018

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών» Αρ. Διακήρυξης: 03/2018

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.