20-07-2018: Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Αναλώσιμων Εκτυπωτών ΥΠΥΤ & Παροχή διευκρίνησης για την διακήρυξη 02/2018 (τόνερ)

Λήξη Προθεσμίας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Αναλώσιμων Εκτυπωτών ΥΠΥΤ

Παροχή διευκρίνησης για την διακήρυξη 02/2018 (τόνερ)
Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ.


Για την προκήρυξη του διαγωνισμού πατήστε εδώ για την ΑΔΑ και εδώ για την ΑΔΑΜ