16-07-2018: Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Αναλώσιμων Εκτυπωτών ΥΠΥΤ

Για την προκήρυξη του διαγωνισμού πατήστε εδώ για την ΑΔΑ και εδώ για την ΑΔΑΜ