30-11--0001: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο διερμηνέων & διαμεσολαβητών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο διερμηνέων και διαμεσολαβητών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.