01-02-2018: Ορθη επανάληψη των πινάκων κατάταξης με κωδικό θέσης 2308, 2401, 2408 και ορθή επανάληψη του πίνακα απορριπτέων της υπ' αριθμ. ΣΟΧ3/2017.

Ορθη επανάληψη των πινάκων κατάταξης με κωδικό θέσης 2308, 2401, 2408 και ορθή επανάληψη του πίνακα απορριπτέων της υπ' αριθμ. ΣΟΧ3/2017.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_2018_02_1 O.E2


ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_2018_02_1-1 O.E2