27-10-2014: Διορθωτική Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση 36/2014 που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής

Διορθωτική Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση 36/2014 που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής