13-10-2017: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ3/2017 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 13/10/2017 ΕΩΣ 23/10/2017 ( επειδή η 22η ΟΚΤ 2017 είναι αργία ).

Δείτε την προκήρυξη πατώντας εδώ.

-Για να δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του ΑΣΕΠ με ημερομηνία έκδοσης 30-3-2017 πατήστε εδώ.


-Για να δείτε το ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή του ΑΣΕΠ με ημερομηνία έκδοσης  22-1-2016 πατήστε εδώ.