31-08-2017: Ανάρτηση ΣΟΧ3/2017-Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί

Δείτε την προκήρυξη πατώντας εδώ.

-Για να δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του ΑΣΕΠ με ημερομηνία έκδοσης 30-3-2017 πατήστε εδώ.


-Για να δείτε το ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή του ΑΣΕΠ με ημερομηνία έκδοσης  22-1-2016 πατήστε εδώ.