14-06-2017: Κατάρτιση των πινάκων σε ορθή επανάληψη διοριστέων, επιτυχόντων και απορριπτέων για το σύνολο των κωδικών θέσεων της ΣΟΧ1/2017

Κατάρτιση των πινάκων σε ορθή επανάληψη διοριστέων, επιτυχόντων και απορριπτέων για το σύνολο των κωδικών θέσεων της ΣΟΧ1/2017.
Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.