24-10-2014: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 36/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤOΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την «παροχή υπηρεσιών διερμηνείας & μετάφρασης» για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ήτοι, το ΚΕ.Π.Υ Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου, την Κινητή Μονάδα Λέσβου και την Κινητή Μονάδα Σάμου.

Για το Τεύχος της Πρόσκλησης πατήστε εδώ