08-12-2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικιακών συσκευών για τις ανάγκες του ΚΥΤ Λέσβου

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικιακών συσκευών για τις ανάγκες του ΚΥΤ Λέσβου πατήστε εδώ