21-11-2016: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ 70/2016 ΕΟΧ2/14043/24-10-2016 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3.11.2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο,πατήστε εδώ.